Om företaget

2001 startade grundarna av Sportident International AB det nya företaget Neptron AB. Det nya företaget marknadsför och säljer alla de tjänster som tidigare fanns under Sportident men som egentligen inte har någon anknytning till Sportident hårdvaran som ursprungligen var det enda som Sportident Int. AB jobbade med. Sportident International AB renodlas och säljer de produkter och tjänster som är direkt kopplad till Sportident hårdvaran. Neptron är alltså ett företag som i huvudsak arbetar med tjänster för Tävlingar och Event. Ett affärsområde där vi är marknadsledande är Tidtagning. Med hjälp av unika RFID-system uppnår vi tillförlitlighet, kvalitet och prestanda.

Affärsidé

Neptrons affärsidé är att vara den bästa totalleverantören av tjänster och produkter för tävlingar och events, speciellt inom tidtagning i Sverige.
Detta uppnår företaget genom en mycket hög servicenivå, modern beprövad teknik samt ett genomgående säkerhets- och tillförlitlighetstänkande. Målet är att underlätta för kunderna och ge bästa tänkbara upplevelse för deltagarna.