Tidtagning: Orientering

Neptron har genom bakgrunden i Sportident en mångårig erfarenhet av det tidtagningssystemet som sedan flera år tillbaka dominerar hela sporten.

Neptrons roll i orienteringen är att tillhandahålla tidtagningstjänster med Sportident-systemet.
Exempel på tävlingar där vi skött tidtagningen:

Mer information