SMS-tjänst


Abonnera på en deltagares tider via SMS och få dennes mellantider och måltider online när passage sker.
Intressant både för familjemedlemmar, vänner och press.